slideshow-imagesslideshow-imagesslideshow-images

Rejuvenate Your Fertility with PRP Youth

Rejuvenate Your Fertility with PRP Youth

Rejuvenate Your Fertility with PRP Youth

เกี่ยวกับเรา


PRPYouth – ทางเลือกการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบใหม่ โดย เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก.

ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ผู้หญิงหลายๆคน ต้องประสบปัญหามากมาย จนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เช่น มีจำนวนไข่น้อย จนอาจจะไม่มีตัวอ่อนหลังปฏิสนธิ คุณภาพไข่ไม่ดี ทำให้ได้ตัวอ่อนหลังปฏิสนธิมีคุณภาพไม่ดี จากประจำเดือนครั้งแรกในชีวิต จนกระทั่งถึงวัยหมดประจำเดือน จำนวนไข่ในรังไข่จะลดลงเรื่อย ๆ จากจำนวนไข่ตั้งต้นที่มีในรังไข่ ปัจจัยที่ทำให้จำนวนไข่ลดลงนั้น มาจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรมที่ได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่เกิด การผ่าตัดรังไข่ การทำเคมีบำบัด และรังสีบำบัดในบริเวณอุ้งเชิงกราน เป็นตัวเร่งอายุการทำงานของรังไข่ ยิ่งในสังคมโลกยุคใหม่ที่ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว และมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศมากขึ้น สามีภรรยาจำเป็นต้องช่วยกันทำงานหาเลี้ยงชีพ การมีบุตรก็กลายเป็นเรื่องรองที่ถูกเลื่อนเวลาออกไป ความเสี่ยงที่รังไข่จะเสื่อมเพราะอายุ และความต้องการในการรักษาภาวะมีบุตรยากจึงมีอัตราสูงขึ้น.

การฟื้นฟูรังไข่ (Ovarian Rejuvenation) ด้วยการฉีด Platelet Rich Plasma – PRP จะช่วยฟื้นฟูและคืนความอ่อนเยาว์ให้สู่ภาวะเจริญพันธุ์ในผู้หญิง โดยการฉีดน้ำเลือด(Plasma) ที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือด ซึ่งสกัดมาจากเลือดของตนเอง เพื่อฉีดเข้าไปที่รังไข่ และโพรงมดลูก หลักการของการใช้ PRP เพื่อฟื้นฟูรังไข่นั้น เป็นวิธีการเดียวกับกระบวนการรักษาบาดแผลโดยร่างกายของมนุษย์นั่นเอง

PRP Youth ดูแลโดยทีมงานของ First Fertility Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคลินิกเฉพาะทางรักษาผู้มีบุตรยากที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เราสรรหาและริเริ่มวิธีการใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและฟื้นฟูสภาวะการเจริญพันธุ์ เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาของทุกท่าน การฟื้นฟูรังไข่ด้วยการฉีด PRP เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้หญิงที่มีประสบปัญหาการมีบุตรยาก มีจำนวนไข่น้อย คุณภาพไข่ไม่ดี จากประสบการณ์ด้านการรักษาผู้มีบุตรยากมาหลายปี PRP ถือเป็นบริการใหม่ของ First Fertility ที่จะมาช่วยเหลือคนไข้ให้ประสบความสำเร็จในการรักษาเพื่อเติมเต็มความสุขให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคน

แนะนำข้อมูลเบื้องต้น


บริการของเรา


การให้คำปรึกษาเบื้องต้นอัลตราซาวด์การตรวจความสามารถในการทำงานของรังไข่การฟื้นฟูรังไข่โดยการฉีด PRP

การให้คำปรึกษาเบื้องต้นที่ดีถือเป็นก้าวแรกของการรักษาทางการแพทย์ทุกประเภท การให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยากก็เช่นกัน ถือเป็นการทำความเข้าใจสภาวะการเจริญพันธุ์ของตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการเจริญพันธุ์และประวัติการรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น การให้คำปรึกษาที่ดีถือเป็นก้าวแรกในการหาสาเหตุเพื่อเอาชนะภาวะมีบุตรยาก ยิ่งไปกว่านั้น นี่ถือเป็นโอกาสในการทบทวนประวัติการรักษาที่ผ่านมา และวางแผนการรักษาในอนาคตอีกด้วย

 

การอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเป็นส่วนสำคัญที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้ในการตรวจดูมดลูกและรังไข่เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการมีบุตรยาก รวมทั้งยังใช้เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูรังไข่หลังจากฉีด PRPอีกด้วย
การอัลตราซาวด์ในช่วงต้นๆของรอบประจำเดือน เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถตรวจสอบจำนวนไข่ที่น่าจะมีโอกาสเติบโตในรอบประจำเดือนนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้น แพทย์ยังสามารถวัดความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก หรือแม้กระทั่งตรววจหาก้อนเนื้อภายใน และภายนอกมดลูกได้อีกด้วย
ดังนั้นการอัลตราซาวด์นั้นจะสามารถประเมินปัญหาการมีบุตรยากจากบางสาเหตุได้ อย่างเช่น จำนวนไข่น้อย หรือสสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก เนื่องจากอัลตราซาวด์เป็นวิธีการตรวจติดตามความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกว่าหนาขึ้นอย่างเหมะสมในแต่ละช่วงในรอบประจำเดือนหรือไม่
การอัลตราซาวด์ยังใช้ในการติดตามจำนวนไข่และคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกหลังจากการฉีด PRP เพื่อฟื้นฟูรังไข่และโพรงมดลูกอีกด้ว สิ่งที่คาดว่าจะเกิดหลังจากการฉีด PRP คือ การพัฒนาขึ้นของจำนวนไข่และคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนไข่อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่อาจจะมีการเพิ่มคุณภาพของไข่แทน

นอกจากการอัลตราซาวด์แล้ว การตรวจสอบความสามารถในการทำงานของรังไข่ด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมน Anti Mullerian Hormone หรือ AMH นั้น ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เราทราบสภาวะการเจริญพันธุ์เช่นกัน เนื่องจาก AMH เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรังไข่ จึงสามาถสะท้อนให้เห็นจำนวนไข่ที่เหลืออยู่ได้ เพราะผู้หญิงทุกคนเกิดมาพร้อมกับไข่จำนวนหนึ่งซึ่งจะจำนวนและคุณภาพจะลดลงเรื่อยๆ แปรผันตามอายุ ดังนั้นหากมีการฟื้นฟูรังไข่แล้วนั้น หลังจากฉีด PRP แล้ว ระดับฮอร์โมน AMH นั้นควรจะสูงขึ้น เราจึงเจาะเลือดตรวจ AMH ทั้งก่อนและหลังการฉีด PRP เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลหลังการฉีดว่าความสามารถในการทำงานของรังไข่นั้นเพิ่มขึ้นตามที่คาดหวังอย่างไร

เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาการมีบุตรยากแล้วนั้น ผู้หญิงหลายๆคนต้องใช้ความพยายามอย่างมากและยาวนานในการรักษาโดยกระบวน IVF หรือเด็กหลอดแก้ว อย่างไรก็ตาม IVF ก็ยังมีข้อจำกัด ถ้าหากคุณผู้หญิงเหล่านั้นมีปริมาณไข่น้อย หรือคุณภาพไข่นั้นแย่เกินไปที่จะเติบโตกลายเป็นตัวอ่อนหลังจากกาปฏิสนธิ ดังนั้นผู้หญิงหลายๆคนที่จะต้องเจ็บปวดจากการทำงานของรังไข่ที่ไม่ดีพอ การเสื่อมของรังไข่ก่อนวัย หรือความล้มเหลวซ้ำซากจากการรักษาด้วยวิธีการ IVF หรือ ICSI อาจจะมองหาตัวเลือกอื่นเช่นผู้บริจาคไข่ หรือบางคนก็อาจจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะมีลูกไปเลย
การฟื้นฟูรังไข่โดยการฉีด PRP นั้น ถือว่าเป็นเทคนิคการเพิ่มประสิทธิผลให้กับการรักษาสภาวะมีบุตรยากด้วย IVF นอกจากนี้ การฉีด PRP ยังปลอดภัยไร้กังวล เพราะสิ่งที่ฉีดเข้าร่างกายนั้นก็คือเกร็ดเลือดที่สกัดจากเลือดของตัวเอง ไม่ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย จึงไร้กังวลเรื่องอาการแพ้หรือผลข้างเคียงอื่นๆจากสารเคมี การฉีด PRP จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ที่ประสบปัญหาการมีบุตรยาก

บุคลากร


.

MR. ALFRED SIU

MR. ALFRED SIU

MANAGING DIRECTOR

DR. PATSAMA VICHINSARTVICHAI

DR. PATSAMA VICHINSARTVICHAI

MEDICAL DIRECTOR

MS. PIRAPORN JINDASRI

MS. PIRAPORN JINDASRI

EMBRYOLOGIST SUPERVISOR

MELANEE

MELANEE

JUNIOR MOLECULAR GENETICS SCIENTIST

PHATTHARASUDA

PHATTHARASUDA

JUNIOR EMBRYOLOGIST

PATCHARIN

PATCHARIN

ROUTINE LABORATORY SUPERVISOR

SIRIN

SIRIN

SENIOR EMBRYOLOGIST

ANUSSARA

ANUSSARA

SENIOR EMBRYOLOGIST

ARAYA

ARAYA

SENIOR EMBRYOLOGIST

MONTIRA

MONTIRA

JUNIOR EMBRYOLOGIST

NITIPOND

NITIPOND

JUNIOR EMBRYOLOGIST

คำถามที่พบบ่อย

การฟื้นฟูรังไข่โดยการฉีด PRP คืออะไร

หลังจากที่ผู้หญิงอายุ 35 ปีแล้ว จำนวนไข่และคุณภาพของไข่จะตกลงอย่างรวดเร็ว แม้แต่ IVF และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถขัดขวางผลลัพธ์ที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นเหล่านี้ได้ มีเทคโนโลยีหลากหลายที่มุ่งที่จะต่อสู้กับรังไข่ที่เสื่อมถอยเนื่องจากอายุ

ที่มากขึ้น อย่างเช่น การรับประทาน DHEA การฉีด Growth Hormone หรือ Mitochondrial transfer (ทั้ง transfer ให้ตนเอง และ transfer จากผู้บริจาค) อย่างไรก็ตามความยุ่งยากซับซ้อนและราคาที่สูงมาก ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ก็ถือเป็นข้อจำกัด

เมื่อเร็วๆนี้ platelet-rich plasma (PRP) พัฒนาสู่การแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้อกับความเสื่อมถอยของร่างกาย เช่น ข้อเข่า ดวงตา รวมทั้ง เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ด้วย เริ่มแรก PRP ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูเยื่อบุโพรงมดลูก ในคนไข้ที่ประสบความล้มเหลวซ้ำซากในกระบวนการฝังตัวของตัวอ่อน หรือมีพังผืดยึดเกาะในมดลูกหลังผ่าตัด หรือที่เรียกกันว่า Asherman Syndrome

ได้อย่างประสบผลเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้น การฉีด PRP เข้าสู่รังไข่ของผู้หญิงที่มีภาวะรังไข่เสื่อมก็พบว่าสามารถช่วยเพิ่มจำนวนไข่ และยังช่วยเพิ่มคุณภาพของไข่อีกด้วย สุดท้ายจึงมีการนิยาม การฟื้นฟูรังไข่ด้วย PRP ขึ้น

การฟื้นฟูรังไข่ทำงานอย่างไร

ประสิทธิภาพที่แท้จริงของ PRP ที่มีต่อไข่นั้นยังคงไม่ทราบแน่ชัด เกล็ดเลือดนั้น โดยพื้นฐานจะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักที่จะต่อสู้กับบาดแผลทางร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสร้างผ้าพันแผลแบบชีวภาพให้กับบาดแผล และกระตุ้นการรักษาบาดแผลโดยการปล่อย Growth Factors และ Cytokines ส่วนประกอบลับของเกล็ดเลือดที่อาจจะกระตุ้นไข่ภายในรังไข่ หรือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ Oogonial Stem Cells ที่อาจจะยังมีอยู่ภายในรังไข่

คนไข้ที่ต้องการฉีด PRP จะผ่านกระบวนการอะไรบ้าง รายละเอียดของกระบวนการรักษาเป็นอย่างไร

ขั้นตอนแรก จะต้องเจาะเลือดเพื่อเก็บในหลอดพิเศษเฉพาะ จำนวน 2 หลอด เกล็ดเลือดจะถูกเตรียมโดยการนำเลือดไปเข้ากระบวนการปั่นแบบหมุนเหวี่ยง ประมาณ 10 นาที เกล็ดเลือดก็จะพร้อมที่จะนำไปฉีดเข้าสู่รังไข่ ด้วยเข็มแบบพิเศษโดยใช้อัลตราซาวด์ตรวจเพื่อหาตำแหน่ง หลังจากการฉีด คนไข้ควรจะพักประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถกลับบ้านได้ โดยอาจจะมีอาการไม่สบายตัวหรือปวดเล็กน้อยบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นอาการชั่วคราวและจะหายเองโดยไม่มีอันตราย

ใครที่ควรรับการฉีด PRP

คุณผู้หญิงท่านใดที่วางแผนที่จะเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำ IVF ด้วยอายุมากกว่า 40 ปี มีประวัติไข่น้อย (เก็บไข่ได้น้อยกว่า 3 ใบ ใน 1 รอบ) หรือความสามารถในการทำงานของรังไข่ไม่ดี จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการฉีด PRP เพื่อฟื้นฟูรังไข่

ผลที่คาดหวังหลังจากฉีด PRP คืออะไร

หลังจากฉีด PRP ไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ด้วยการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมน AMH, FSH และ Estradiol รวมทั้งปริมาณไข่ก็ควรจะเพิ่มขึ้นด้วย ในรอบการรักษาถัดไป จำนวนไข่ที่สามารถเก็บได้ก็ควรมากขึ้น ทั้งนี้ประสิทธิผลของการฉีด PRP จะคงอยู่ไปประมาณ 2-3 เดือนหลังจากฉีด

การฉีด PRP มีผลข้างเคียงหรือความเสี่ยงอย่างไร

เนื่องจาก PRP นั้นเป็นเกล็ดเลือดที่สกัดมาจากเลือดของตัวคนไข้เอง จึงไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อตัวคนไข้ อาจจะมีเพียงอาการปวดเล็กน้อย และอาจมีเลือดออกเล็กน้อยหลังจากการฉีด ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1 วัน

ติดต่อเรา

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่

Address

FIRST FERTILITY PGS CENTER COMPANY LIMITEDUnit A8-I8 8th Floor, Goldenland Building,No.153/3 Soi Mahardlekluang1 ,Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok Thailand, 10330

Phone and Social

Phone :(+66)93 236 2650
WeChat : ffcclinic
Whatsapp :(+66)8 8071 7111

Say Hello

center@firstfertility.co.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินและคัดกรองเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาพยาบาล โปรดกรอกข้อมูลติดต่อผู้เชี่ยวชาญ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออัตราความสำเร็จสูงสุดในการรักษา.

Attach file